Psychomotorische therapie

In de ontwikkeling van het kind spelen spel en bewegen een belangrijke rol. Al bewegend en spelend leert het kind zichzelf kennen en de wereld ontdekken. Een kind dat zich gemakkelijk beweegt, bouwt een goed zelfgevoel op zodat het zich thuis kan voelen tussen leeftijdsgenootjes, op school en in het gezin. Andersom kan een kind met voldoende zelfvertrouwen zich soepeler door zijn omgeving bewegen. Uitgangspunt in de therapie is het geloof in de innerlijke groeikracht en de acceptatie van de eigenheid van het kind.

Bij psychomotorische therapie worden spel en bewegen ingezet om een gestagneerde ontwikkeling of verwerkingsproces weer op gang te brengen en/of te werken aan een gedragsverandering. Ook ouders/verzorgers en broers/zussen kunnen in meer of mindere mate bij het therapieproces worden betrokken, bijvoorbeeld door (ouder)begeleiding, of het gezamenlijk deelnemen aan de therapie.

Voor wie?

Psychomotorische therapie is er voor iedereen (alle leeftijden) die op een of andere manier vastloopt in zijn of haar ontwikkeling. PMT kan individueel, in een groep of aan (een deel van) het gezin worden geboden.

Het is een non-verbale therapie en daardoor goed in te zetten bij minder-, normaal- en hoogbegaafde kinderen/jongeren.

Marion den Hartog
Praktijk Hink-Stap-Sprong
06 - 543 05 483
mmdenhartog@hotmail.com
www.hink-stap-sprong.net
Locaties: Poortugaal en Hellevoetsluis
Meer informatie

Mirjam de Graaf
Met Meer Naar Buiten
06 - 456 24 669
info@metmeernaarbuiten.nl
www.metmeernaarbuiten.nl
Locaties: Rotterdam en Bergschenhoek
Meer informatie