Met Meer Naar Buiten

Met Meer naar Buiten staat voor letterlijk en figuurlijk (meer) naar buiten gaan. Met meer vaardigheden (zoals grenzen stellen, voelen, contact maken, etc.), meer zelfvertrouwen, meer ruimte voor emoties, meer verbinding, jezelf laten zien/horen, er durven zijn, naar buiten kunnen treden. Door middel van psychomotorische therapie (PMT) wordt aan persoonlijke doelen gewerkt. Hierbij wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van buiten(sport), de natuur en de eigen leefomgeving. Buiten valt zo veel te beleven, te ervaren, waardoor er bijna als vanzelf de ruimte ontstaat om te ontwikkelen, te leren.

Met Meer naar Buiten is er voor iedereen die vastloopt en/of zich verder wil ontwikkelen op fysiek, emotioneel, cognitief en/of sociaal vlak. Kenmerkend voor de werkwijze is dat wordt uitgegaan van ervaringsgerichte methodes. Afhankelijk van de hulpvraag en intensiteit van de problematiek wordt gekozen voor therapeutische behandeling, training of begeleiding.

Mirjam de Graaf
Met Meer Naar Buiten
06 - 456 24 669
info@metmeernaarbuiten.nl
www.metmeernaarbuiten.nl
Locaties: Rotterdam en Bergschenhoek