Praktijk Hink-Stap-Sprong

Psychomotorische kindertherapie is een non-verbale therapie voor kinderen die vastlopen in hunontwikkeling en dit in hun gedrag laten zien. PMKT heeft als doel de vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen. In de therapie stemt de therapeut af op het ontwikkelingsniveau van het kind, sluit aan bij de belevingswereld van het kind  en speelt in op de behoeftes en gevoelens van het kind.

De therapeut heeft daarbij keuze uit een breed aanbod van middelen, zoals bewegen, lichaamsgerichte oefeningen, spel, muziek, ritme en creatieve materialen. De therapeut zet het middel in waarmee het kind zich het beste kan uiten.
Zo leert het kind om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, te begrijpen en te veranderen. 

Kinderen kunnen in spel en bewegen zich vaak beter uitdrukken wat ze in woorden niet kunnen.

Marion den Hartog
Praktijk Hink-Stap-Sprong
06 - 543 05 483
mmdenhartog@hotmail.com
hink-stap-sprong.net
Locatie: Poortugaal en Hellevoetsluis