NETWERK KINDER- EN JONGERENTHERAPEUTEN RIJNMOND

Wij zijn een groep van enthousiaste, gespecialiseerde en vrijgevestigde vaktherapeuten en integratieve kinder- en jongerentherapeuten in de regio Rijnmond.

WAT IS DE REDEN DAT DIT NETWERK BESTAAT?

Naast de grote reguliere instellingen is er binnen de regio Rijnmond een bijzonder mooi aanbod van kwalitatieve complementaire zorg. We hebben ons als kleinere en gespecialiseerde praktijken verenigd om zodoende beter in beeld te komen binnen de regio Rijnmond. Ons doel is het bieden van passende hulp die effectief, toegankelijk en kortdurend is voor kinderen, pubers, jong-volwassenen en ouders.

WAT IS HET VOORDEEL?

 • Zeer gespecialiseerde therapeuten
 • Voldoen aan hoge kwaliteitseisen
 • Geen of nauwelijks wachtlijsten
 • Korte lijnen tussen ouders/verzorgers en therapeut
 • Niet de organisatie maar het kind of de jongere staat centraal
 • Alleen een dossier bij de praktijk
 • Preventief werken om erger te voorkomen

VOOR WELKE KLACHTEN?

 • Sociaal- emotionele problemen
 • Pesten en gepest worden
 • Zelfbeeldproblemen
 • Gedragsproblemen
 • Rouw
 • Trauma
 • Omgaan met chronische ziekten
 • Psychosomatische klachten
 • Angst
 • Depressie
 • Verslavingsproblematiek
 • Eetstoornissen
 • Omgaan met ontwikkelingsstoornissen zoals ASS, ADHD, ADD
 • Gezinsproblematiek
 • Hoogbegaafdheid
 • Hoog sensitiviteit
 • Hechtingsproblematiek
 • Boosheid of agressief gedrag
 • Zelfbeschadiging
 • Zelfmoordgedachten en -pogingen